"Srozumitelné informace, podpora duše i podpora těla, by měly být nedílnou součástí  léčby neplodnosti. Speciálně proces asistované reprodukce (umělého oplodnění - IVF), s sebou přináší těžkou zkoušku vlastní stability."