Publikováno 03. 11. 2010 v rubrice Novinky

Po umělém oplodnění se rodí čím dál více dětí

Tři miliony dětí po umělém oplodnění

Počet dětí po léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce již přesáhl 3 miliony. (Podle kvalifikovaného odhadu za třetinu všech IVF dětí vděčíme také Puregonu, rekombinantnímu FSH společnosti Organon.) Celosvětově se díky metodám asistované reprodukce rodí stále více dětí. Zatímco v roce 1989 bylo hlášeno ve světě 30 000 dětí (u nás maximálně desítky) v roce 2002 to byly již statisíce (okolo 200 000) a u nás téměř 3000 dětí (3 % všech narozených!).

Počet párů se sníženou plodností se v ČR pohybuje okolo 15 %. Síť 23 center asistované reprodukce, rovnoměrně rozmístěných po celé republice zajišťuje přístup k moderní léčbě všem, kteří ji potřebují. Z hlediska počtu výkonů patří ČR k evropskému průměru (900 na milion obyvatel), ale úspěšnost českých lékařů mezinárodní průměr převyšuje.

Problémem asistované reprodukce zůstává vyšší výskyt vícečetných těhotenství. Tomu se však stále častěji čelí přenosem jediného embrya. Single embryo transfer (SET) se rychleji prosazuje v zemích s vyspělou reprodukční medicínou a i u nás průměrný počet transferovaných embryí již klesl pod 2 embrya.

Vysokou úroveň asistované reprodukce v České republice dokládá i skutečnost, že nadpoloviční většina našich specializovaných center je nositelem mezinárodně uznávané kvality – certifikátu ISO 9001, a že služby našich IVF center vyhledává stále více lidí ze zahraničí. Využívají naše liberální právní prostředí a finanční dostupnost těchto služeb ve srovnání se státy západní Evropy.

Nejzajímavější čísla ze zprávy světového registru asistované reprodukce

Každý 6. pár se setkává se sníženou plodností, což znamená, že při pravidelném nechráněném sexuálním styku nedojde k otěhotnění během 12 měsíců. Příčiny ženské a mužské neplodnosti jsou početně vyrovnané, přibližně u desetiny párů ani podrobné vyšetření neodhalí příčinu. Nejhorší prognóza je v případech, kdy se ženská i mužská neplodnost kombinují.

Za prokázané činitele zhoršené plodnosti jsou považovány kouření (skutečný reprodukční jed!), obezita, mentální anorexie, stres. Nejdůležitějším prognostickým faktorem, zvláště u žen, je zvyšující se věk. Celkový počet IVF cyklů se odhaduje okolo 1 milionu za rok, zprávy jsou k dispozici z 52 zemí, které reprezentují převážně vyspělé země západního světa. Odhaduje se, že se ročně narodí přes 200 000 IVF dětí. Celkový počet IVF dětí se odhaduje na 3 miliony a nejstarší IVF děti již mají vlastní potomky.

První IVF dítě, Louisa Brownová, která se narodila v roce 1978 v severní Anglii, otěhotněla a porodila loni přirozenou cestou. Evropa vykazuje největší podíl IVF cyklů v registru: 56 %. Téměř polovinu všech IVF cyklů hlásí dohromady čtyři velké a vyspělé země: USA, Německo, Francie a Velká Británie. Největší počet IVF cyklů vztažených na 1 milion obyvatel hlásí Izrael (3260) následován Dánskem (2040). Velmi vysoko stojí všechny skandinávské země.

Více než polovinu fertilizací usnadňují mikromanipulační techniky (intracytoplazmatická injekce spermie). Na postupu jsou i přenosy rozmrazených embryí, které zvyšují kumulativní úspěšnost na provedenou hormonální stimulaci (okolo 100 000). Stále častěji jsou embrya před přenosem geneticky vyšetřena, aby se zabránilo nejčastěji přenášeným genetickým chorobám. Všechny země světového registru hlásí snížení počtu přenášených embryí za účelem omezení vícečetných těhotenství. Přesto se v průměru rodí 25,8 % dvojčat a 2,6 % trojčat.

 

zdroj: WILDOVÁ, Olga. Www.medicina.cz [online]. 2002 [cit. 2010-11-03]. Http://www.medicina.cz/verejne/clanek.dss?s_id=7280&s_ts=40485,4954398148. Dostupné z WWW: .