Co se skrývá za neplodností z pohledu psychologa

Co se může skrývat za dočasnou ztrátou plodnosti z psychologického pohledu?

Psychika, touha, nevědomé zábrany, aktuální situace a mnoho jiných vlivů, nepolapitelných vědeckou kontrolou, sehrávají svůj ne nepodstatný podíl na výsledném nastavení člověka a na jeho schopnosti reprodukce. V psychoterapeutické praxi se tyto vlivy rozkrývají a tím se postupně odbourávají možné negatvní psychické aspekty, které mohou početí bránit. Nicméně je stále důležité, vnímat reprodukci holisticky, t.j. jako naladění těla i duše. 

Témata, která se v psychoterapii nejčastěji objevují, jsou tyto:

Historie mezigeneračního přenosu

 • Jaký byl vývoj mateřství a otcovství v tom kterém rodě.
 • Existence rodinného traumatu, který zasáhl vývoj mateřství.
 • Vliv nevyřčených příběhů v rodinné historii.

Aktuální mezigenerační vlivy

 • Jaký typ rané citové vazby byl v dětství navázán.
 • Postavení partnerů mezi sourozenci v původní rodině.
 • Někdo již místo dítěte v rodinné historii zabírá.

Identita - (ne)poznání sama sebe

 • (Ne)autentické vnímání sebe sama.
 • Přijetí ženské/mužské role.
 • Přijetí mateřské/otcovské role.
 • Vzdání se své vlastní role dítěte.

Osobní témata

 • Hledání smyslu života - Co dlužím svému životu?
 • Úzkost, ne-moc, bez-moc a jejich význam.
 • Nezpracované zármutky a bolesti.
 • Dítě jako ohrožení rovnováhy vzájemného vztahu.
 • "Poctivá motivace" k reprodukci.

Sociální tlak

 • Tlak na výkon.
 • Hledání podmínek (coby kdyby..) namísto žití tady a teď.
 • Jistota vs. nejistota.

 

Je třeba porozumět, v které životní situaci, proč a jak, člověk ztratil důvěru ve svou schopnost stát se matkou nebo otcem. Neplodnost není chybou partnerky ani partnera, ale může být důsledkem jejich nevědomého vkladu, který si nesou z dětství nebo také důsledkem nevědomé dynamiky páru samotného.


Může mít neplodnost nějaký význam?