Dárcovský fond

 

Společnost založila Dárcovský fond, na který se bude snažit získávat finanční prostředky z různých zdrojů.

Smyslem Fondu je finanční pomoc jednotlivcům i párům, poskytovaná na psychoterapeutickou podporu v rámci procesu léčby neplodnosti nebo na pomoc párům v rámci asistované reprodukce, které již vyčerpaly nárok na úhradu od pojišťovny a jejich finanční situace je nedostačující.

 

Číslo účtu: sdělíme na vyžádání, děkuji za pochopení. (tel.: 775316193)

 

Pokud se rozhodnete poskytnout dar Společnosti, speciálně ve prospěch Dárcovského fondu, v každoroční Závěrečné zprávě můžete cestu Vámi poskytnutých peněz sledovat.

Závěrečná zpráva bude po svém schválení zaslána Městskému soudu v Praze k uložení do Obchodního rejstříku, také bude zveřejněna na těchto stránkách Společnosti.