Náhradní mateřství - psychologické vyšetření náhradní matky

                                     

 

Smyslem psychologického vyšetření náhradní matky je ochrana. Ochrana nejen matky, ale i potencionálních rodičů a dítěte.

Nejde o zpochybnění motivace či prověřování finanční odměny.

Jde hlavně o posouzení psychické odolnosti vůči zátěži, ktará na náhradní matku čeká nejen během těhotenství, ale i po porodu, v době odpoutávání se od dítěte. 

K psychologickému posouzení patří i vyloučení patologie, závislosti a jiné indispozice, která by proces náhradního mateřství mohla ohrozit.

 

Pro objednání volejte Mgr. ilonu Haasovou tel.č. 775316193

Pohovor probíhá min. 2hod a cena 3000,-Kč  • Poradenství: