Podpora pro muže

                                            

 

Psychická podpora není rada ani návod na to, jak se v té či které situaci zachovat a jak svou aktuální situaci vyřešit. Cílem není znehodnocení Vaší snahy o zvládnutí náročné situace, naopak, posílení ve Vašem konání a utvrzení v tom, že jakákoli Vaše snaha o návrat do „rovnovážného stavu" je velice důležitá a prospěšná.

 

V situaci, kdy je jakýmkoli způsobem ohroženo naplnění instinktivní potřeby „být matkou", je žena zasažena obrovskou vlnou smutku. Pláče, na nic nemá náladu, propadá nejistotě a strachu a volá po ochranné náruči a to vše může trvat poměrně dlouhou dobu. Tak dlouhou dobu a v takové intenzitě, že se situace může zdát již nepřiměřená. Možná jste již vyzkoušeli všechny možnosti, jak partnerku „získat zpět", možná stále zkoušíte jak svou trpělivost, tak rady známých a jiné informace z blízkých zdrojů a zdá se, že marně.

Je třeba si uvědomit, že bolestná situace se týká dvou lidí, ženy i muže. Většina mužů se nejprve snaží poskytnout svou náruč, ale sami také potřebují danou situaci zpracovat a to svým způsobem. Může jím být cokoli od vyhledávání příležitostí zajít do hospody, časté setkávání se s přáteli, delší čas věnovaný pracovní aktivitě, přehnané fyzické aktivity, uzavření se do svého světa, atd. Navenek to může vypadat jako útěk či strkání hlavy do písku, ale tak nás směruje instinkt. Není třeba cítit vinu, je třeba své instinkty respektovat, mluvit o nich otevřeně a pokusit se pochopit jejich význam. Pro partnerku je sdílení velice důležité, vědomí, že „v tom jsme spolu" je nejzásadnější oporou. Díky tomu může být společný vztah posílen větším porozuměním a láskou.

Psychickou podporou je myšleno hledání Vaší svobodné cesty k vyrovnávání se s bolestí, osvětlení Vašich potřeb s respektem k prožívání partnerky a posílení Vašich kompetencí na základě odborných informací o dané tématice.