Partneři

                                                                

Doporučujeme poradenské sezení, které pomůže ujasnit, jaká forma podpory je pro Vás aktuálně nejsmysluplnější. Díky tomu Vám pomůžeme zvolit odborníka, se kterým by bylo vhodné "pracovat".

 

Psychosomatická klinika, s.r.o.

Hlavní partner společnosti

Psychosomatická klinika, centrum pro zdraví a psychickou pohodu, při léčení uplatňuje celostní přístup k pacientovi , při němž se spojí specialisté z různých oblastí somatické medicíny, psychologie a psychiatrie. Jejich úzká spolupráce může vést k porozumění příčin nemoci a k její léčbě.

 

Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze - Urologická klinika ,      Ke Karlovu 6

Spolupráce s andrologickou poradnou, která se zabývá problematikou mužské neplodnosti, pod vedením MUDr. L. Zámečníka, Ph.D., FEBU, čerstvým autorem knihy "Praktická andrologie dospělých" a s pozitivním přístupem přednosty kliniky Prof. MUDr. T. Hanuše, DrSc.

 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Odborný partner Společnosti Vysoká škola, která jako první na světě aplikuje komunitně skupinovou psychoterapii na předmět seberozvoj a sebepoznání a rozvíjí vlastním způsobem komunitní a skupinovou psychoterapii. Výuka nejen vzdělává a kultivuje osobnosti studentů, ale také vede k možnosti získání odbornosti v psychoterapii. Specializuje se na obory psychologie, sociální práce a zravotně sociální péče a také na celoživotní vzdělávání.

 

Terapeutické centrum Alivio

Tým psychoterapeutů, psychologů a fyzioterapeutů, specializujících se, mimo jiné,  na práci s klienty, kteří řeší problémy s plodností.

 

Psychoterapeutická poradana - Jablonec nad Nisou

Ing. Mgr. Ivana Dvořáková

www.terapie-id.cz