Psychická podpora - psychoterapie

                             

 

Neplodnost s sebou přináší dezorganizaci pocitů, mění se vztahy k sobě samému, ovlivněny jsou vztahy se sociálním prostředím a hlavně s blízkou rodinou. To vše může způsobovat úzkost, napětí, frustraci, emoční stres, partnerskou krizi atd. Zkušenost i výzkumy ukazují, že psychická podpora je tak podstatnou a zásadní, že dokáže nejen napravit, ale i vybudovat pozitivní autentické vnímání sebe sama a tím pozměnit své tělesné možnosti.

 

Neplodnost, velice bolestná zkouška pro každý pár, se může objevit jako příznak něčeho, co zůstalo v touze obou partnerů stát se rodičem, nevědomě dočasně zablokováno. Příčiny neplodnosti tedy nelze hledat na straně ženy ani na straně muže, ale ve společném prostoru páru. Domnívám se, že u žen hrají roli více psychosomatické faktory a u mužů spíše biologické. Psychoterapie může pomoci uvolnit blok a přispět k vytouženému těhotenství.

Psychoterapie je v podstatě důvěrný rozhovor, pomoc a podpora při hledání sebe sama. Nabízí možnost podívat se hlouběji ke kořenům psychických i fyzických problémů. Psychoterapie odkrývá pravé příčiny problémů. Je to celistvá péče o duši, léčení vnitřních zranění a bolestí.

Během psychoterapeutických rozhovorů se ukazuje, že symptom neplodnosti má dva významy: jednak představuje problém působící utrpení, ale také otevírá možnost, že vyjde najevo to, co by bez něj nebylo mezi partnery vůbec vysloveno. Cílem individuálních setkání je odhalit co nejpřesněji vliv rodinných vztahů, osobní problémy a případné uzlové body, kde se blokuje plodnost. Je třeba porozumět, v které životní situaci člověk ztratil důvěru ve svou schopnost stát se matkou nebo otcem.


Déledobá psychická podpora - psychoterapie by měla být součástí nejen celého procesu umělého oplodnění, ale měla by být doprovodem již od prvních neodbytných pochybností.

Objednat se k nám můžete přes e-mail: info@podporareprodukce.cz, nebo na Tel.: 775 316 193.

Psychoterapeutická sezení se platí, cena je 800 Kč za 1 hod.

Psychoterapeutické poradenství po skypu - cena je 700 Kč za 1 hod.