Podpůrná asistence

                                                

 

Podpůrná asistence u náročných zákroků

 

Podpůrná asistence je péče o klienta přímo v prostředí pro něj z různých důvodů zatěžujícím. Jde o doprovázení a spolusdílení v náročných životních situacích. V našem kontextu jde tedy o přímou účast a doprovod při návštěvě odborných lékařů a lékařských zákroků, které může být vzhledem k odosobněnému přístupu lékařů opravdovou psychickou zátěží.

Ukazuje se, že ne vždy musí být partner, či jiný rodinný příslušník tou největší psychickou oporou, protože i pro něj je situace výjimečně zátěžová, i on je v ní hluboce citově zaangažován. A tak partner "zvenku" může nabídnout kvalitativně odlišnou podporu.

 

Uvolňující pohovor před či po vyšetření

 

Podpůrný pohovor nabízí setkání nad aktuálně prožívaným problémem. Cílem je poskytnout klientovi důvěru, podporu, vedení a naději v životní situaci, kterou potřebuje spolusdílet, která je buď nová nebo nepřehledná, tíživá. Nabízí hledání řešení problému, zklidnění, porozumění vlastnímu prožívání.

 

Ve většině civilizovaných zemí je psychická podpora v rámci procesu asistované reprodukce již samozřejmostí.