Psychosomatická podpora

                                        

Psychosomatika se zabývá vztahy
mezi duševnem a tělesnem, které nechápe jako dvě nezávislé oblasti, ale jako vzájemně propojené systémy.

Starosti, s nimiž si hlava neví rady, tělo často řeší nemocí. Bolest a nemoc jsou pro nás důležitými informacemi a jít po stopách své nemoci často znamená dostávat se  pod povrch sebe sama. Snaha porozumět tomu, jak se člověk sám podílí na vzniku a trvání svého psychosomatického onemocnění, je tím nejlepším předpokladem k úspěšnosti v léčbě.

Hlavním pracovním nástrojem psychosomatické medicíny je týmová spolupráce, při které dochází nad společným pacientem k integraci různých hledisek a různých odborností. Proto je klíčová těsná spolupráce psychologů, fyzioterapeutů, psychoterapeutů a dalších odborníků. Psychosomatická medicína se podílí na prevenci, diagnostice, léčbě i rehabilitaci psychosomatických pacientů.

 

Psychosomatický přístup se od klasické medicíny neodděluje, lékařské postupy spíše vhodně doplňuje a spolupracuje s nimi.

Psychosomatickou péči zajišťují odborníci s letitou praxí pod dohledem Psychosomatické kliniky

V našem informačním centru se dozvíte, jaké možnosti psychosomatická podpora zahrnuje, kdo Vám ji poskytne, jaké jsou možnosti hrazení a jak je časově ne/náročná.