Arteterapie

                                                      

Psychoterapie, která probíhá prostřednictvím vlastní výtvarné práce a následného rozhovoru.

Výtvarný projev je pro člověka přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samému, je to způsob sebepoznání.
Důležitou charakteristikou arteterapie je, že není zaměřená pouze na výsledek, důležitý je celý proces tvoření.

I když verbalizace je důležitou součástí terapeutického procesu,
je tato technika vhodná i pro ty, kteří obtížně mluví o svých
pocitech a starostech.

Cílem je hlubší sebepoznání, porozumění psychologickým souvislostem problémů nebo zdravotních obtíží.

Práce probíhá individuálně nebo v malých skupinkách.

  • Psychosomatickou péči zajišťují odborníci s letitou praxí pod dohledem Psychosomatické kliniky.

  • V našem informačním centru se dozvíte, jaké možnosti psychosomatická podpora zahrnuje, kdo Vám ji poskytne, jaké jsou možnosti hrazení a jak je časově ne/náročná.