Bodyterapie, bioenergetická cvičení

Bioenergetická cvičení odstraňují bloky v těle a navozují volný tok energie. Přivádí klienta k hlubšímu uvědomění vlastní tělesné i psychické stránky – k uvědomění vlastního Já.

 


    Bioenergetická cvičení

    jsou jednou z metod

    bioenergetické analýzy

    (zkráceně bioenergetiky).

    Jde o ucelený systém

    tělesných cvičení.


Bioenergetická cvičení vycházejí z předpokladu,   že tělesná a duševní stránka člověka spolu úzce souvisí.

Proto je možné skrze práci s tělem přistupovat k různým psychickým obsahům – zejména k emocím. Samozřejmé je, že tento vztah funguje i opačně. Obraz potlačených citů, nadměrného stresu i individuálního „osobnostního stylu“ je vyjádřený v těle člověka ve formě bloků, svalových spasmů či chronicky bolestivých míst.

Efekty bioenergetického cvičení

  • vede k vědomému prožívání přítomného okamžiku,
  • harmonizuje triádu - tělo, mysl, emoce,
  • odstraňuje bloky v těle a umožňuje tak volný tok životní energie,
  • napojuje se na osobní vnitřní zdroj a zvyšuje tak hladinu energie jedince,
  • pracuje se „zasutými“ emocemi a dává prostor k jejich vyjádření,
  • prohlubuje kontakt se sebou samým i s druhými lidmi,
  • zvyšuje svobodu spontánního projevu a snižuje nadbytečnou vědomou kontrolu,
  • učí laskavému přístupu k sobě samému.

 

  • Psychosomatickou péči zajišťují odborníci s letitou praxí pod dohledem Psychosomatické kliniky, s.r.o.

  • V našem informačním centru se dozvíte, jaké možnosti psychosomatická podpora zahrnuje, kdo Vám ji poskytne, jaké jsou možnosti hrazení a jak je časově ne/náročná.