Focusing

                                                     

Neboli tělesně zakotvené prožívání.

 

Focusing je psychoterapeutická metoda, hledající  způsob, jak vnímat vlastní tělo, emoce a jejich odraz v  těle. Cílem focusingu je otevřít klienta tomu, co cítí, a naslouchat skrze tělo prožívaným emocím.

 

Vytváří schopnost vztahovat se k vlastním emocím a pocitům,
porozumět jejich významu a rozvinout dovedný způsob jednání, vycházející z vlastního prožívání.

Pomáhá řešit potíže v sebeprožívání a porozumění vlastním pocitům, uplatňuje se u klientů se silně rozvinutými racionalizačními postoji a nedostatečnou schopností symbolizace vlastních pocitů.

 

  • Psychosomatickou péči zajišťují odborníci s letitou praxí pod dohledem Psychosomatické kliniky.

  • V našem informačním centru se dozvíte, jaké možnosti psychosomatická podpora zahrnuje, kdo Vám ji poskytne, jaké jsou možnosti hrazení a jak je časově ne/náročná.