Homeopatie

Jedná se o alternativní léčebný postup, který se zaměřuje na pacienta jako celistvou bytost.


Klasická homeopatie hledá příčiny všech potíží a vždy se zabývá člověkem jako celistvou bytostí. Věnuje se primárně chronickým onemocněním.
Pomáhá řešit příčinu nemoci, respektive změnit způsob života, který k ní vedl.

Sami jsme odpovědni za svůj život, sami si většinou přivoláváme své nemoci nebo je získáváme jako dědictví po předcích a je jen na nás, zda se chceme změnit a tím i léčit.


Klasická homeopatie dokáže pomoci nejen párům, které mají problém s plodností, ale může pomoci i tam, kde se v rodinách předávají dědičné nemoci, nepříznivé vlivy z minulých generací.

Více informací naleznete v souvisejícím článku.


Odblokování od negativních zdravotních vlivů vašich předcházejících generací spadá v klasické homeopatii pod teorii MIASMAT.


Stejně tak je možné klasickou homeopatii použít k prevenci opakovaných spontánních potratů a k eliminaci vrozených vývojových vad.

Účinnost homeopatie byla prokázána i při léčbě mužské neplodnosti, respektive detoxikace organismu společně s nasazením homeopatik napomohla u mužů ke znovuzískání plodnosti.

Více o mužské neplodnosti naleznete zde.

 

  • Psychosomatickou péči zajišťují odborníci s letitou praxí pod dohledem Psychosomatické kliniky.

  • V našem informačním centru se dozvíte, jaké možnosti psychosomatická podpora zahrnuje, kdo Vám ji poskytne, jaké jsou možnosti hrazení a jak je časově ne/náročná.