Taneční a pohybová psychoterapie

                                                         

Taneční a pohybová psychoterapie je formou terapie, při které je možné vnímání těla rozvinout za pomoci pohybu.

 

Pohybové změny a psychologické změny jsou navzájem propojené.
Tento proces dává příležitost pro katarzi (očištění) a vyjádření pocitů, které možná byly dlouho blokované nebo potlačené, dává možnost prozkoumat své vzorce chování a hledat ty, které pro nás budou uspokojivější.

Taneční a pohybová terapie může pomoci prožívat tělo jako zdroj kreativity a radosti, ne jako zdroj selhávání, a tímto napomoci zlepšení podmínek pro těhotenství.

Taneční a pohybová terapie dále pracuje s ev. symbolickými významy posunů tělesných schemat, které mohou souviset s poruchou reprodukce, a může je zasadit do kontextu životního příběhu jednotlivých klientek, včetně prostoru ev. přijmout limit svých možností.

 

Aktuální informace: viz. přdnášky a semináře

 

  • V našem informačním centru se dozvíte, jaké možnosti psychosomatická podpora zahrnuje, kdo Vám ji poskytne, jaké jsou možnosti hrazení a jak je časově ne/náročná.