Veřejné hodnocení center asistované reprodukce


Doporučil Vám toto centrum Váš gynekolog?
Věnoval se Vám vždy stejný lékař?
Byla jste spokojena s rozsahem diagnostiky?
Porozuměla jste přesně své diagnóze?
Byla Vaše diagnóza během procesu AR měněna?
Objevila se u Vás jakákoli závažná zdravotní komplikace v souvislosti s procesem AR?
Byla jste vždy srozumitelně seznámena s následným léčebným postupem i jeho možnými negativními důsledky?
Byla Vám nabídnuta psychická podpora?
Zdály se Vám ceny odpovídající?
Doporučila byste dané CAR či lékaře dalším zájemcům?